Tugiteenused

Eesmärk : iga abi vajav laps on toetatud läbi toimiva tugivõrgustiku.