Spordiring 2023/2024

Eraspordikool SEPPS- neljapäeviti algusega 15.10, tasu 18 eurot kuu. Esimene trenn toimub 4.septembril. Vaata infot SIIT!

Registreeri laps trenni!

ERASPORDIKOOL SEPPS on Eesti laste ja noorte liikumist ning sporti edendav ja propageeriv huvikool.

Spordi ja liikuvuse propageerimine vilumuse tekkimiseks on oluline juba väga varajases noorused ning üritame seetõttu innukalt tõsta just väikeste spordiharrastajate hulka ja nende teadlikkust neid ümbritsevatest
võimalustest.
SEPPS OÜ on loodud 2016. aasta alguses ning nüüdseks omandanud eraspordikooli staatuse. ERASPORDIKOOL SEPPSis õpetatavateks Haridus-Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavadeks on “Üldfüüsiline sport” (spordiringi õppekava vastavalt siis kas lasteaia- või koolilastele) ning “Jalgpall”.

MIDA ME SPORDIRINGIS TEEME?

Viime läbi sportlikke, lõbusaid ja arendavaid mänge ning harjutusi, mis tagavad lapse igakülgse kehalise arengu – parandavad tasakaalu, koordinatsiooni, painduvust, osavust, kiirust, rühti, vastupidavust, täpsust jpm. Tundide ülesehitusel on pööratud tähelepanu ka lapse sotsiaalsele ja psühholoogilisele arengule – koostöö ja käitumine kollektiivis/meeskonnas, reeglite ja ausa mängu põhimõtete järgimine. Pakume lastele läbi sportlike mängude, harjutuste ja tegevuste palju rõõmu ja mängulusti, mis on väga oluliseks aluseks sportimis- ja
liikumisharjumuste tekkimisele (ja säilimisele) ka tulevikus! Tundides kasutame väga palju uudseid ja põnevaid treeningvahendeid!

info puudumiste menetlemise ja puudumistest teavitamise kohta:

? Üldjoontes on meie spordikooli õppetasud kuutasud, mis tähendab seda, et õppetasu on fikseeritud kuutasu 15 EUR/kuus.
? Õppetasust on 20% riiklikud maksud ning kuna õppetasu on käsitletav koolituskuluna, saab lapsevanem õppetasult tuludeklaratsiooniga tulumaksu hiljem tagasi (kajastatakse eeltäidetud deklaratsioonil).
? Õppetasu käsitletakse ka kohatasuna – ehk – lapse õppetasu tagab lapsele õppekoha ning tema õppekohta teistele õpilastele ei pakuta.

Mõistagi on sügisestel-talvistel aegadel kordi, mil lapsed haigestuvad ja huviringist osa võtta ei saa. Iga üksikut puudumist me kahjuks arvestada ei saa ja sel põhjusel ei ole ka iganädalaselt puudumiste teatamine vajalik. Kui aga juhtub, et laps on jooksvas kuus treeningutest puudunud juba 2, 3 või 4 korda, saame võimaluste piires
lapsevanemale tasaarveldusi võimaldada.

Õppetasu tasaarveldusi EI vormistata kunagi jooksva kalendrikuu arvest vaid JÄRGMISE KALENDRIKUU ARVEST.

Lapsevanemalt ootame tasaarvelduste saamise soovi korral seda, et ta enda lapse puudumistest meid alati JOOKSVA KALENDRIKUU LÕPUS (sama kuu sees) teavitaks (palun saada teade: jooksva kalendrikuu lõpus, ühe
kirjana, puudutud kuupäevade kaupa). Seejärel saame infot ka enda kohalolijate päevikust kontrollida ja uue kuu arvel vastavad korrektuurid teha.

Iga kuu esimesel kuupäeval (1.dets, 1.jaanuar, 1.veebruar jne) saadetakse puudumiste info raamatupidamisse ja hakatakse koostama uue kalendrikuu arveid. Sel põhjusel enam uue kuu sees teatatud eelmise kuu puudumisi arvesse ei võeta (nt kui lapsevanem teatab alles 5.detsembril, et laps puudus novembris pooltest tundidest, siis seda me enam kahjuks arvestada ei saa).

Loe juurde: https://sepps.eu/