Roheline Kool

 • Rahvusvaheliselt on programmi nimeks Eco-schools global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.

 • Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit

Mida programmis osalejad teevad?

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi:

1.Seitsmest sammust koosnev strateegia

2.Käsitletavad teemad

3.Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.

Strateegia 7 sammu:

 1. Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine

Lasteaed Neeme Mudila liitus programmiga  Roheline Kool 2018 a septembris  ja õpib olema keskkonnasõbralik lasteasutus. Meie üheks prioriteediks on keskkonnaharidus ja keskkonnasõbralik käitumine.

Tegevuskava 2018-2021 a

Tegevuskava 2021-2024 a

Keskkonna töörühma juht on direktor Pille Trumm

Liikmed:

 • Liina Ratnik- eripedagoog
 • Ingeri Jõesaar- õpetaja
 • Elvi Hantsom – õpetaja
 • Aime Kivimaa- õpetaja abi
 • Tiina Klamas- õpetaja
 • Kätlin Barz- õpetaja
 • Sirje Põllu- muusika- ja liikumisõpetaja, Neeme küla külavanem
 • Carmen Viherpuu- Jõelähtme valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja
 • Mailis Virve- lapsevanem- Jõelähtme valla keskkonnanõunik
 • Annika Ennok- õpetaja abi
 • Kadri Rahkema- õpetaja, blogi pidaja

2018/2019 õppeaasta teemad on :

Männikäbid: Meri ja rannik

Rannapõnnid: Globaalne kodakondsus / Prügi ja Jäätmed

Rõõmupallid: Elurikkus ja loodus / Kooliõu ja lasteaiaõu

2019/2020 õppeaasta teemad on:

Männikäbid: Transport

Rannapõnnid: Tervis ja heaolu

Rõõmupallid: Kliimamuutused

Meie blogiga saad tutvuda siin http://rohelineneememudila.blogspot.com

LASTEAIA KESKKONNAPÕHIMÕTTED

Koos lastega läbi arutletud mõtted keskkonnasäästlikuks toimetamiseks saime määratleda oma maja keskkonnapõhimõteteks:

●       Õuesõpe vähemalt 1 x nädalas.

●       Osaleme keskkonnaprojektides.

●       Jälgime vee, elektri, kütte, ventilatsiooni otstarbekat kasutamist.

●       Taaskasutame meisterdustundides paberit, kartongi, plastikut.

●       Organiseerime keskkonnaalaseid tegevusi ja väljasõite.

●       Kaasame võimalusel oma tegemistesse ka Neeme Kooli lapsed ja Neeme küla elanikud.

●       Kajastame ja tutvustame oma keskkonnaalaseid tegevusi.

●       Oleme eeskujuks.

Laste sõnastatud põhimõtted:

Neeme Mudila laps soovib, et kogu maakera oleks õnnelik, puhas ja terve.

Seepärast:

* viskab Neeme Mudila pere prügi prügikasti,

* hoiab loodust nagu enda lemmiklooma ja perekonda,

* viib pandipakendi tagastuspunkti,

* sööb toidu ära,

* hoiab oma tervist,

* joob palju vett, mitte limonaadi,

* hoiab merd ja randa ja vaatab, et see oleks puhas.

5.juunil toimus Rahvusraamatukogus Rohelise Kooli konverents, kus anti üle piduikullt lipud nendele koolidele ja lasteaedadele, kelle keskkonnaalast tööd hinnati ökomärgisega Roheline Lipp. Liina ja Pille osalesid konverentsil ja tunnustusüritusel ning tõid lipu lasteaeda.

Rohelise Kooli programmiga liitunud ja Rohelist Lippu omavad lasteaiad ja koolid

Meie vahekokkuvõte sai hea tagasiside. Siiski saimega parendamise ettepaneku, milleks oli punkt- kaasata lapsevanemaid keskkonnaülevaatusesse.

2020 aastal  saime Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt tiitli “Hea lasteaia edendaja 2020”

väärtuspõhise keskkonnahariduse edendamise ning lasteaiapere loovuse toetamise eest.

Konkursitööga saad tutvuda siin

 • Fotol Aime, Annika ja Pille Rohelise Kooli seminaril Rakvere Rohuaia Lasteaias.

2020/2021 aasta teemad on:

* Männikäbid: Elurikkus

* Rõõmupallid: Toit

* Rannapõnnid: Vesi ja Energia

Uuendatud Rohelise Kooli tegevuskavaga saad tutvuda SIIN

13.09.2020 jagasid Pille (RK programmi juht) ja Liina (RK blogi pidaja) oma kogemusi Roghelise Kooli programmiga toimetamisel Keskkonna Konverentsil.

Järelvaadatav: https://youtu.be/qWOMSbTsius Meie esineme 2:30:40

2021 aasta juunis saime oma teise rohelipu. Loe selle kohta blogist SIIT

2021/2022 õppeaasta teemad:

MÄNNIKÄBID- VESI

RÕÕMUPALLID- TOIT

RANNAPÕNNID- ELURIKKUS

Rohelise Kooli tegevuskava 2021-2024 aastateks

 1. septembril 2022 külastas meid tarkusepäeval KESKKONNAKE, maailma parim taaskasutusspets.

Keskkonnatöötühm 2022/2023

2022/2023 teemad on:

Rõõmupallid:
* Globaalne kodakondsus
* Tervis ja heaolu
Rannapõnnid:
* Kliimamuutused
* Transport
Männikäbid:
* Prügi ja jäätmed

6. juunil 2023 pälvisime 3 rohelipu.

2023/2024 teemad on:

Rõõmupallid: Transport

Rannapõnnid: Meri ja rannik

Männikäbid: Elurikkus

Väljavõte RK koosoleku otsustest 2023-2024 õ.-a