Lasteaeda vastuvõtmine ja väljaarvamine

Kuidas pääseb laps lasteaeda?

Lasteaia kohataotlused esitatakse alates jaanuarist 2022 haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.
Teated vanematele edastatakse vanema poolt ARNOs märgitud e-posti aadressile.

Vastuvõtuks tuleb ARNO keskkonnas esitada lasteaiakoha taotlus.

Lasteaiajärjekord avalikus vaates on leitav SIIT, mida uuendatakse 1 kord kuus.

Lasteasutuste vabade kohtade ja rühmade komplekteerimine algab uueks õppeaastaks e-keskkonnas ARNO 1. aprillist. Vanematele saadetakse elektroonne teatis koha saamise kohta lasteasutuses e-keskkonnas ARNO olevatele kontaktidele hiljemalt 10. maiks.

Vaata lähemalt ka : Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Männikäbide rühma kolme aastased lapsed liiguvad liitrühmadesse juunis/augustis. Kui on võimalik, arvestame laste liikumisel lapsevanemate soovidega. Vabade kohtade tekkimisel keset õppeaastat, võib laste liikumine ette tulla ka jooksvalt õppeaasta sees.

Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem ARNO keskkonnas lasteaiast lahkumise taotluse.