Eripedagoog 2023/2024

Lasteaia eripedagoogi töö eesmärk on toetada koolieelses eas laste arengut. Eripedagoog kirjeldab ja analüüsib koos õpetaja ja lapsevanemaga lapse arengulist edasijõudmist ja aitab leida igale lapsele sobivad mängu- ja õpetamismeetodid.

Samuti on eripedagoogi töö osa juhendada õpetajaid ja lapsevanemaid erinevate mängu ja õpimeetodite kasutamiseks. Eripedagoog kaasab lapsega töötamisel alati lisaks lasteaia õpetajale ka lapsevanema ning vajadusel ka teisi spetsialiste.

Eripedagoog: Silvia Laas  e-post: laassilvia@hotmail.com on majas neljapäeviti kella 15.00-st.

Kuni detsembri lõpuni (kooli lõpetamiseni) toimuvad üle nädala kontakttunnid ja üle nädala nõustamised veebi või telefoni teel.