Eripedagoog

Lasteaia eripdagoogi töö eesmärk on toetada koolieelses eas laste arengut. Eripedagoog kirjeldab ja analüüsib koos õpetaja ja lapsevanemaga lapse arengulist edasijõudmist ja aitab leida leida igale lapsele sobivad mängu- ja õpetamismeetodid.

Samuti on eripedagoogi töö osa juhendada õpetajaid ja lapsevanemaid erinevate mängu ja õpimeetodite kasutamiseks. Eripedagoog kaasab lapsega töötamisel alati lisaks lasteaia õpetajale ka lapsevanema ning vajadusel ka teisi spetsialiste.

Eripedagoog: Liina Ratnik  e-post: liinaratnik@gmail.com m.: 55677040

Kokkusaamised ja nõustamine eelneval kokkuleppel. Liina on majas kolmapäeviti kella 9-st.