Kunstiterapeut 2023/2024

Kunstiterapeut Laivi Mesikäpp töötab lastega keskendudes loominguliste ja mänguliste tegevustega nende tundeelu ja sotsiaalsete oskuste arendamisele. Vajadusel kaasab Laivi ka õpetajad ja lapsevanemad.

Lapsed suunataks psühholoogi või kunstiterapeudi juurde kokkuleppel lapsevanemaga.

Kunstiteraapia teenuse esimene seanss on lapsevanemale/tele, et tutvustada abistamismeetodit ja rääkida läbi lapsele suunatud teraapia eesmärgid ning kinnitada kokkulepped, mis toetavad lapse teraapias osalemist (kirjalik informeeritud nõusolek). Kohtumine lapsevanema/tega on lapse kunstiteraapias osalemise eelduseks.

Kunstiterapeut Laivi töötab 2023/2024 õppeaasta I poolaastal lasteaias reedeti hommikupoolsel ajal.

15. ja 22. septembril

6. ja 20. oktoobril

3. ja 17. novembril

1.ja 15. detsembril

Kunstiterapeudiga suhtlemiseks/kohtumiseks on samuti vajalik eelnev e-kirja teel kokkulepe.

Laivi e-post: laivikunstiteraapia@gmail.com.

Loe juurde