Kiusamisest vabaks

Lasteaed Neeme Mudila Rõõmupallide rühm ja direktor läbisid 2014 a  septembris koolituse “Kiusamisest vabaks” ja sellest hetkest võeti lasteaias kasutusele vastav metoodika.

2016 a oktoobris läbis koolituse ka Rannapõnnide rühma personal ning 2017 a Männikäbide rühma personal.

Programmi põhiväärtused:

http://kiusamisestvabaks.ee/meist/pohivaartused

Metoodilised materjalid:

http://kiusamisestvabaks.ee/meist/metoodilised-materjalid

“Kiusamisest vabaks!”

• on kiusamist ennetav programm, mida kasutatakse lasteaedades ja koolides sotsiaalsete oskuste õpetamiseks.

• programmi kasutamise õigus on Eestis u 80% lasteaedadest ja u 20% koolidest.

• on välja töötatud Taanis Kroonprintsess Mary Fondi ja Save the Children Denmark koostöös.

• eestvedajaks Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit programmi „Kiusamisest vabaks!“ raames.

• sümbol Sõber Karu rõhutab programmi põhiväärtuseid – sallivust, hoolivust, austust, julgust.

• peab oluliseks heaks kaaslaseks olemist.

• on vastavuses riiklike õppekavadega, seda toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

• suurendab ühiskonna teadlikkust ja parendab käitumiskultuuri.

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks!“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastastele laste seas.

Eestis veab Taani eeskujule tuginevat programmi „Kiusamisest vabaks!“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Positiivne vaimne tervis kui vaimne heaolu on taju, mõtlemine ja suhtlemine viisil, mis aitab elust rõõmu tunda ja keerulistes olukordades toime tulla. Neeme Mudila lastele ja personalile aitas killukest rõõmu praegusesse pingelisse aega tuua 8.märtsil 2021 Sõber Karu külaskäik. Rääkimata lastest, oli elevil ka personal.