Inglise keel

ERAHUVIKOOL LET`S SPEAK ENGLISH, teisipäeviti, algusega 9.45, juhendaja Brigid-Ly Palkman, tasu 23 eurot kuu

Tunnid on mängulised ja asjalikud. Teemad on huvitavad ning valitud igapäevaelust. Õppematerjali tegelased aitavad mängulise tegevuse kaudu muuta keeleõppe lapsele köitvaks ja lõbusaks. Nii jäävad uued sõnad, laulud ja luuletused märkamatult meelde. Kuna muusika loob hea meeleolu, siis on igas tunnis paar toredat laulu, mis aitavad korrata õpitud sõnu. Kasutame rohkesti pilte, raamatuid, mänguasju jpt. Kõige selle käigus omandab laps inglise keele hääldusalused, küllaltki suure sõnavara, oskuse moodustada lauseid, aru saada lihtsamast kõnest. Inglise keele tund toimub üks kord nädalas.

Õppemkasu võib tasuda kuumaksena või ka poolaasta korraga. Õppemaksust saab tagasi tulumaksu, õppemaksule kehtib valla soodustus. Õppemaks sisaldab kõiki õppevahendeid. Pikema puudumise korral tasaarveluduseks tuleb saata vastavasisuline kiri sama kuu lõpus, kus märgitakse ära lasteasutuse nimi ja lapse puudumiste arv selles kuus. Tasaarveldamine toimub järgmisel kuul.

Info Kairi Palusoo, telef. 5271188, lastekoolitus@gmail.com