Tööpakkumine

LASTEAED  NEEME MUDILA  PAKUB TÖÖD aktiivsele ja rõõmsameelsele

ÕPETAJALE

(2,0)ametikohta

tööle asumise aeg 01.05.2023 sõimerühmas ja 01.09.2023 liitrühmas.

 OOTAME SINULT:

  • rõõmsat meelt ja tahet lastega mänguliselt tegeleda
  • soovi luua lapsesõbralik ja turvaline õhkkond
  • head kohanemisvõimet, pingetaluvust ja vastutustunnet
  • loovust ja meeskonnatöö oskust
  • head eesti keele oskust
  • vastavat kvalifikatsiooni

OMALT POOLT PAKUME:

  • täiskoormusega ametikohta
  • tähendusrikast ja mitmekesist tööd
  • sõbralikku ja toetavat meeskonda

Avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ning kandidaadi soovil teised tema poolt oluliseks peetavad materjalid esitada HILJEMALT 17.04.2023. a E-POSTIAADRESSILE:

pille@neememudila.ee , lisainfo tel:53900123