Tervisedendus

Lasteaed Neeme Mudila liitus 2016 aastal Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikuga.

Tervisemeeskond:

 • Eda Suits- tervishoiutöötaja / meeskonna juht
 • Pille Trumm-direktriss /liige
 • Aime Satsi- abikokk/liige
 • Liina Ratnik- eripedagoog/liige
Tervist edendavate lasteaedade hulka kuuluvad lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest ja mudelist.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja edendada lapse tervist ning luua nii lastele kui töötajatele heaolu toetavad tingimused.

See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub tervist ja heaolu mõjutavate valdkondade hindamisel selgunud vajadustest. Lasteaed saab planeerida oma arengu- ja tegevuskavasse abinõud, mis aitavad edendada koostööd kogukonnaga, luua tervist toetavat psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda ja kujundada laste tervisekäitumist.

Laste tervisliku arengu ja heaolu toetamisel on olulised:
 • lapse arengu stimuleerimine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse;
 • eale sobiva ja tervisliku, sh mitmekesise, tasakaalustatud, ohutu ning toitumissoovitustele vastava toidu tagamine;
 • tervislike toitumis- jm harjumuste kujundamine;
 • igakülgse kehalise tegevuse soodustamine;
 • turvalise, tervist toetavaliku ja lapse arengut stimuleeriva füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna loomine;
 • isikliku hügieeni ja suutervise edendamine;
 • vigastuste ennetamine;
 • vaimse tervise edendamine ja probleemide varajane märkamine;
 • passiivse suitsetamise vältimine;
 • laste hooletusse jätmise märkamine ja väärkohtlemise ennetamine;
 • nakkushaiguste ennetamine;
 • arengu- ja käitumishäirete varajane märkamine.