Logopeed 2023/2024

Logopeed Kadri Kuuse e-post: kadrikuuse@gmail.com  on majas teisipäeviti kella 9-st.

Lasteaia logopeedi töö eesmärk on lasteaias käivate laste kõne uurimine ja sellest tulenevalt kõneravi vajalikkuse väljaselgitamine.

Mida logopeed uurib laste kõne arengu puhul?

– Lapse suhtlemisoskust;

– kuidas võtab kontakti, kuidas areneb koosmäng ja vestlus-seda nii täiskasvanu kui ka eakaaslasega;

– kas lapsel on arenenud eakohane sõnavara, grammatikaoskus, lausemoodustus ja eneseväljendamisoskus;

– kas lapse kõne on häälduslikult korras. Teatud vanuses võib veel esineda valehääldust;

– kas lapse psüühilised protsessid (lapse taju, mälu, tähelepanu ja mõtlemine) on eakohaselt arenenud ning toetavad lapse kõne arengut;

– Kas koolieelik, kes valmistub kooliks, on omandanud lugemise-ja kirjutamise eeloskused. Kui eelpool loetletud valdkondades on lapsel toetust ja abi vaja, siis koostöös lapsevanema ja rühmaõpetajaga tegeleb lapse arendamisega logopeed.

Logopeedilist abi vajavad lapsed saavad individuaalselt kõneravitunde neile määratud ajal, vastavalt vajadusele 1 kord nädalas. Parema tulemuse saavutamiseks tuleks lapsevanemal teha lapsega ka kodus logopeedi poolt soovitatud harjutusi. Logopeed aitab rühmaõpetajal koostada erivajadusega lapsele individuaalset arengukava tema arengu toetamiseks.

Logopeed nõustab lapsevanemaid lapse kõne arengu osas.