Lasteaiast

  • Lasteaia visioon: Koostöös lastevanematega on loodud soodne kasvukeskkond, mis tagab lapse toimetuleku iseendaga ja ümbritseva keskkonnaga, võimaldades olla aktiivne ja eduelamusi kogev laps.
  • Lasteaia põhiväärtused:
  1. Meeskonnatöö – koostöö rühma õpetajate, õpetaja abide, rühmade ja lastevanematega, teiste haridusasutustega.
  2. Tervise väärtustamine – tervislik toitumine, õuesõpe ja liikumine, tervislik eluviis.
  3. Keskkonnahoid- roheline mõtteviis.
  • Lisaks põhiväärtustele peame oluliseks looduslähedust, traditsioonide ja innovaatilisuse tasakaalu, toetavat kollektiivi ning kõige aluseks  viisakust ja lugupidavat suhtlemist.

Lasteaed Neeme Mudila asub Harjumaal Jõelähtme vallas Neeme alevikus, umbes 35 km kaugusel Tallinnast. Lasteaias on kaks liitrühma (laste vanus 2-7 a.) ja üks sõimerühm (laste vanus 1,5-3 a.) Meie lasteaed on avatud kõikidel tööpäevadel kella 7-st hommikul kuni 7-ni õhtul. Kella 7-st 6.30-ni töötab valverühm.

Lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks juulikuu esimesest täisnädalast 26 kalendripäeva.

Lasteaed avati 1982 a 17.juunil individuaalelamust kohandatud majas. Praeguses hoones asume 2009 aastast.

Alates 2014 a. septembrist osaleb meie lasteaed programmis “Kiusamisest vabaks”.

2015 a. omistati meile “Harjumaa koolitussõbralikeima organisatsiooni” ning asutuse juhile, Pille Trummile, Harjumaa Õppeasutuse juht 2015 tiitel.

Alates 2016 a. kuulume TEL (Tervist Edendavate lasteaedade) võrgustikku.

2017. a. pälvisime Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt korraldatud konkursil “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed” “Hea lasteaia teerajaja” tiitli. “Hea lasteaia edendaja” tiitlini jõudsime 2020 a.

2018. a. liitusime programmiga Roheline Kool.

2019. a. pälvisime ülemaailmselt tuntud ökomärgise Roheline Lipp, mis viis Haridus-ja Teadusministeeriumi Täiskasvanute õppe õpiteo tiitlini elukestva õppe edendamise eest kogukonnas.

2021 a. saime oma teise rohelipu.

2021 a. liitusime programmiga “Taimne teisipäev”, mille eesmärgiks on kujundada tervislikke toitumisharjumusi ja pakkuda keskkonnasõbralikke kooli- ja lasteaialõunaid. Teisipäevane lõunatoit on taimne toit.

2023 a. saime oma kolmanda rohelipu.

2023 a. sai lasteaia direktor Pille Trumm Harjumaa Aasta Õppija 2023 tiitli.