Lasteaiapsühholoog 2023/2024

Saale Kibin e-post: saalekibin@gmail.com

Lasteaias töötava psühholoogi eesmärgiks on laste eakohase arengu toetamiseks tingimuste loomine.
Selleks töötab psühholoog Saale laste, lapsevanemate ja õpetajatega. Lastega töötamisel kasutab Saale erinevaid meetodeid (näiteks paaristöö lapsega, laste paar või väikerühm) ja tegevusi, mis on oma olemuselt mängulised ja last eakohaselt kaasavad ning motiveerivad.


Lapsed suunataks psühholoogi juurde kokkuleppel lapsevanemaga.
Psühholoog Saale töötab 2023/2024 õppeaasta I poolaastal lasteaias kolmapäeviti ja pealelõunasel ajal.

6, 20, 27 september
4, 11, 18 oktoober
1,8, 15 november
6, 13, 20 detsember

10, 17 jaanuar

Lapsevanem, kes soovib aega psühholoogi juurde peab selleks eelnevalt aja e-kirja teel kokku leppima.

Saale e-post: saalekibin@gmail.co

Vaata ka SIIA!