Lasteaiapsühholoog

Saale Kibin e-post: saalekibin@gmail.com

Lasteaias töötava psühholoogi eesmärgiks on laste eakohase arengu toetamiseks tingimuste loomine.
Selleks töötab psühholoog Saale laste, lapsevanemate ja õpetajatega. Lastega töötamisel kasutab Saale erinevaid meetodeid (näiteks paaristöö lapsega, laste paar või väikerühm) ja tegevusi, mis on oma olemuselt mängulised ja last eakohaselt kaasavad ning motiveerivad.


Lapsed suunataks psühholoogi juurde kokkuleppel lapsevanemaga.
Psühholoog Saale töötab 2022/2023 õppeaasta I poolaastal lasteaias neljapäeviti ja pealelõunasel ajal.

15. ja 22. september; 6. ja 13. oktoober; 3. ja 10. november; 1. ja 8. detsember.

II poolaastal:

12. ja 19. jaanuar; 2. ja 9. veebruar; 9. ja 16. märts; 6. ja 13. aprill; 4. ja 11. mai.

Lapsevanem, kes soovib aega psühholoogi juurde peab selleks eelnevalt aja e-kirja teel kokku leppima.

Saale e-post: saalekibin@gmail.com

VAATA ka siia!