Kunstiterapeut

Kunstiterapeut Laivi Mesikäpp töötab lastega keskendudes loominguliste ja mänguliste tegevustega nende tundeelu ja sotsiaalsete oskuste arendamisele. Vajadusel kaasab Laivi ka õpetajad ja lapsevanemad.

Lapsed suunataks psühholoogi või kunstiterapeudi juurde kokkuleppel lapsevanemaga.

Kunstiterapeut Laivi töötab 2021/2022 õppeaasta I poolaastal lasteaias reedeti ja hommikupoolsel ajal.

8., 22 Oktoober        5., 19 November              3., 17. Detsember.

II poolaastal:

4.,18.veebruar 4.,18.märts 22.aprill 6.,20.mai 3.,17.juuni

Juhul, kui kunstiterapeudi juurde soovib aega lapsevanem, on vajalik eelnev e-kirja teel kokkulepe. Laivi e-post: laivimesikapp@gmail.com.

Loe juurde siit