Sotsiaalpedagoog- AEVKO

Sotsiaalpedagoogi ülesanneteks on:

  • Lapse sotsiaalsete oskuste hindamine ja lapse eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine
  • Analüüsitulemustest lähtuvalt õpetaja ja lapsevanemaga koostöös lapse sotsiaalse pädevuse ja enesekohaste oskuste kujundamine ja toetamine
  • Koolivalmiduse hindamine
  • Sotsiaalsete probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine ja läbiviimine
  • Võrgustiku kaasamine ning lapsevanemate ja lasteasutuse personali konsulteerimine ja nõustamine lapse arengu toetamisel.

Vajadusel ka:

  • Lapsele käitumise tugikava koostamine
  • Sekkumine eriolukorra lahendamiseks
  • Kolleegide, õpetajate, teiste spetsialistide ja üliõpilaste sotsiaalpedagoogiline juhendamine

Sotsiaalpedagoogiga saab kontakti Eliisi keskkonnas, sõnumite vahendusel. Lisaks on võimalik sotsiaalpedagoogiga kohtuda lasteaias eelneva kokkuleppe alusel.

Kontakt: sotsiaalpedagoog@loolasteaed.ee

Sotsiaalpedagoog Rael Laager töötab esmaspäevast reedeni.