Tere tulemast Loo Lasteaeda Pääsupesa

Loo Lasteaed Pääsupesa on suletud personali kollektiivpuhkuseks 26.06.2023-21.07.2023 (26 kalendripäeva). Perioodil 26.06.2023-07.07.2023 on avatud 1 valverühm. Valverühma on võimalik kasutada põhjendatud vajaduse korral ja avalduse alusel. Avaldusi on võimalik esitada lasteaia direktorile, kuni 1. mai 2023.

Missioon
Mängides suureks.

Visioon
Üheskoos hoolides ja hoides sirgub õnnelik ja rõõmus laps.

Põhiväärtused
* Koostöö – oleme avatud ning valmis tegutsema ühtse meeskonnana, kel on tahe mõista
kaaslaste ootusi, otsida kompromisse ning üksteist innustada. Tegutseme ühiste kokkulepitud
eesmärkide nimel koostöös lastevanematega parema tulemuse saavutamiseks.

* Loovus – tahame ja julgeme proovida teistsuguseid või uusi lahendusi ja õpime igast
kogemusest. Vaatame maailma avatud meele ja uudishimuga ning jagame häid mõtteid teistega.
Läbi tugevuste loome lapse arengut toetava keskkonna, mis on täis mängulusti ning
avastamisrõõmu.

* Hoolivus – hoolime iga lapse ja töötaja heaolust, tervisest ja saavutustest ning meid ümbritsevast
keskkonnast. Arvestame teistega, teeme heategusid, jagame rõõme, oleme mõistvad ja sallivad
erinevuste suhtes. Loome üksteist arvestava, tervist ja keskkonda väärtustava ning toetava
õhkkonna.

Lasteaiakoha taotluste ning lasteaia väljaarvamise taotluste esitamine toimub läbi e-keskkonna ARNO: https://arno.joelahtme.ee/