Projektõpe

Projektõpe on lapsest lähtuv töömetoodika, mis toetab lapse arengut demokraatliku ühiskonna liikmeks. Lapsest lähtuva kasvatuse rakendamisel peetakse oluliseks toetada lapse kasvamist iseseisvaks mõtlejaks ning loominguliseks isiksuseks ja kodanikuks, kes väärtustab avatud ühiskonda, kus igaühel on õigus oma  arvamusele.

Projektitöös püütakse saavutada seda, et laps mõistaks paremini oma ümbrust. Projekt põhineb laste endi mõtlemisel, nende uuringutel ning laste varasematel teadmistel ning keskendub ühele kindlale teemale.  Projekti teemad peaks olema lapsele endale huvipakkuvad. Laste algsetel ettepanekutel põhinev kujundatakse õpetajatega koos kavaks või projektiks, mis on ühisvastutusega ettevõtmine.

Laste tegevusi ei planeerita ette, vaid täiskasvanu aitab lastega vesteldes arendada nende endi ideid ning lastel teadlikuks saada oma kogemusest. Lapse mõtted pole õiged ega valed, sest lähtuvad tema enda kogemusest. Tegutsemine lepitakse täiskasvanuga kokku ning laste maailm osaleb võrdõiguslikuna täiskasvanute maailma kõrval. Projekti looja on lapse kasvukeskkond. Projektõppe puhul on täiskasvanu vahendaja, toetaja, juhendaja ja õpipartner.

Projektõpe on kasutusel Rukkilille rühmas alates 2019. aastast.