KIK keskkonnahariduse projektid

PROJEKT „ VEETARGA RETK 2019-2020″

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 21.06.2019 toetada meie projekti „Veetarga retk 2019-2020“ taotlust 600.00 euroga.

TOIMUMISE AEG: 30. ja 31. oktoober 2019

PROJEKTI EESMÄRK:

Tutvuda Kostivere karstiala, Jägala joa, Linnamäe HEJ-ga, keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast, samuti tutvuda piirkonna loodusega. Vaadelda ja külastada karstivorme ja fossiilide välja ning tutvuda maakera ajalooga. Saada teadmisi veeringest.

OSALEJAD: Loo Lasteaed Pääsupesa koolieelikud Rukkilille, Sipsiku, Muumide ja Mürakarude rühmast ning nende pedagoogid.

PROGRAMMI TULEMUSENA LAPS:

1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;

2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest, suhtub loodusesse säästvalt;

3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust;

4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;

5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.

PROJEKTID “Pääsupesa loodusmatkad” ja “Sookollide saladused Pääsküla rabas” ootavad 6-7-aastaseid lapsi ees mais ja juunis 2022

https://www.keskkonnaharidus.ee/program/veetarga-retk-puhta-vee-tekkekohas/