Päevakava

7.00 – 8.30 Laste vastuvõtmine, vaba hommikune tegevus

8.30 – 9.00 HOMMIKUSÖÖK

9.00 – 11.45 (12.10;12.30) Õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas ning õues

11.45 – 13.00 LÕUNASÖÖK

  • 11.45 – 12.15 Sõimerühmad
  • 12.10 – 12.40 3-6 aastased lapsed
  • 12.30 – 13.00 Koolieelikud

13.00 – 15.00 Puhkeaeg vastavalt laste vanusele rühmas

15.00 – 15.45 Ärkamine

15.45 – 16.15 ÕHTUOODE

16.15 – 17:30 Mängud toas või õues, individuaalsed tegevused, laste koju minek

17:30 – 18:30 Valverühm

Liitrühmade päevakava planeerimisel arvestatakse laste keskmist vanust ja individuaalseid vajadusi.

Lastehoid:

7.30 – 8.30 Laste vastuvõtmine, vaba hommikune tegevus

8.30 – 9.00 HOMMIKUSÖÖK

9.00 – 11.45 Mängud toas ja/või õues

11.45 – 12.15 LÕUNASÖÖK

12.30 – 15.00 PUHKEAEG

15.00 – 15.10 Ärkamine

15.15 – 15:30 ÕHTUOODE

15.45 – 17:30 Mängud toas või õues, individuaalsed tegevused, laste koju minek