Logopeed

Majalogopeedi töö põhimõtted ja peamised ülesanded:

 • viib läbi aiarühma laste kõne uurimise ja selgitab välja logopeedi teenust vajavad lapsed
 • seab prioriteedid ja koostab kõneravitundide graafiku
 • viib läbi 5-7-aastastele lastele kõneravitunnid üks kord nädalas, 3-4-aastastele vastavalt võimalusele, tavaliselt kaks korda kuus
 • täidab igapäevaselt logopeedi dokumentatsiooni ja Eliisi
 • osaleb tugimeeskonna töös ja teeb koostööd teiste spetsialistide, juhtkonna ja õpetajatega
 • nõustab lapsevanemaid ja lasteaia töötajaid
 • tegeleb põhiliselt häälduspuuete ja alakõne raviga, kõnesujuvus- ning kõnemotoorika puuete teraapiaga
 • ei õpeta eesti keelt, teeb tööd lastega, kelle eesti keel seda võimaldab, laps peab aru saama eestikeelsetest juhistest ja materjalidest
 • soovitab pöörduda venekeelse logopeedi poole, kui lapse emakeel on vene keel ja laps alles õpib eesti keelt
 • soovitab lapse suunamist tasandusrühma, kui lapse kõnepuue vajab intensiivsemat ja sagedasemat tööd
 • koolivaheaegadel viib vajadusel läbi korduvat kõne uurimist või vaatab neid lapsi, keda on soovitanud/palunud vaadata teised spetsialistid, vanemad või õpetajad
 • täidab vajadusel muud dokumentatsiooni (nt IAK, koolivalmiduskaart, kõne iseloomustus)
 • viib kokkuleppel õpetajaga läbi tunde ja logopeedilisi tegevusi rühmas
 • viib läbi koolitusi lastevanematele ja õpetajatele

tööpäevad: esmaspäev, teisipäev ja neljapäev

Nõustamine ja vestlused: eelneval kokkuleppel logopeedi tööpäevadel

kontakt: kjrebane.loolasteaed@gmail.com

Logopeed Kristiina Jasmiin Rebane