Õppetegevuse korraldus

Lasteaed on avatud aastaringselt, välja arvatud suveperioodil neli nädalat (kollektiivpuhkus).

Õppe- ja kasvatustegevus on korraldatud õppeaastati – 1. septembrist ning kuni 31. augustini.

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel toimub tegevuste kavandamine 1. septembrist kuni 31. maini. Nädalate- ja kuuplaanid koostatakse 15. septembrist kuni 15. maini.

Koolivaheaegadel planeeritakse nädalakavas õpitu kordamist, kinnistatakse omandatud teadmisi ja kogemusi erinevates mängulistes tegevustes.

Rühma nädala- ja kuuplaanid ning tegevuste kirjeldused on nähtavad lapsevanemale  veebikeskkonnas https://eliis.eu/

Suvisel perioodil, 1. juunist – 31. augustini, lasteaias tegevusi ei kavandata. Toimub eelnevate teadmiste kordamine mängudes ja õuetegevustes, mis kajastuvad õppekasvatustegevuste päevikus, millega saab tutvuda e-keskkonnas ELIIS. Lähtuvalt vajadustest töötavad suvel valverühmad.