Psühholoog

Lasteaiapsühholoogi töö eesmärk on suurendada laste heaolu läbi lapse arengu toetamise. Väiksemaid või suuremaid muresid võib lasteaiaealistel lastel esineda tundeelus, kaaslastega suhtlemisel, õppimisel ja õppes osalemisel. 

Psühholoogi ülesanne on võimalikult vara toetada last nendes valdkondades, kus abi on kõige rohkem vaja. Selleks teeb ta koostööd lapsevanemate, õpetajate ja vajadusel teiste hariduse- ja vaimse tervise spetsialistidega.

Psühholoog töötab eesti ja vene keeles, kaasates vajadusel vene keelt emakeelena valdava psühholoogi. Töötades lastega kasutab psühholoog verbaalseid, visuaalseid, motoorseid mängulisi ja lapsekeskseid loomingulisi tegevusi ning mänguteraapilist lähenemist. 

Teenust rahastab kohalik omavalitsus ja osutab MTÜ Perede ja laste Nõuandekeskus www.perenou.ee.

Psühholoog on 2021/2022 õppeaasta II poolaastal lasteaias veel: 6. ja 20. mai ning 3. ja 17.juuni

Psühholoog Külliki Rannu

E-mail: kylliki.rannu@gmail.com

Telefon: 56 562 328