Tugiteenused

Eripedagoog

Lasteaia eripdagoogi töö eesmärk on toetada koolieelses eas laste arengut. Eripedagoog kirjeldab ja analüüsib koos õpetaja ja lapsevanemaga lapse arengulist edasijõudmist ja aitab leida leida igale lapsele sobivad mängu- ja õpetamismeetodid.

Eripedagoog: Ene Romm e-post: ener55@hot.ee
Kokkusaamised ja nõustamine eelneval kokkuleppel.

Logopeed

Lasteaias töötava logopeedi eesmärgiks on arendada ja parandada laste suulise kõne loomise ja mõistmise oskust. Logopeedilist abi vajavad lapsed saavad individuaalselt kõneravitunde 1 kord nädalas esmaspäeviti.

Logopeed: Eike Betlem e-post: eike@kostilaps.ee
Kokkusaamised ja nõustamine eelneval kokkuleppel.

Psühholoog

Lasteaias töötava psühholoogitöö eesmärgiks on laste arengu- ning psühholoogilise heaolu toetamine.
Hea lapsevanem, kui soovite psühholoogiga vestelda siis broneerige palun eelnevalt aeg  e-kirja teel liinaluutsep@gmail.com

Teenust rahastab kohalik omavalitsus ja osutab MTÜ Perede ja laste Nõuandekeskus. www.perenou.ee.