Uudised

UUTE LASTEVANEMATE KOOSOLEK

Ootame kõiki lapsevanemaid, kelle lapsed tulevad uuel õppeaastal meie lasteaeda, lastevanemate koosolekule:

2. juunil, kell 10.30 lasteaia saalis.


Kostivere Lasteaed viibib kollektiivpuhkusel 27.06.2022-22.07.2022.

Kostivere Lasteaia kollektiivpuhkuse ajal on vajadusel võimalik perioodil 27.06.2022-08.07.2022 viia laps Loo Lasteaeda. Elektrooniline avaldus palun saata hiljemalt 01.05.22 lasteaed@kostilaps.ee. Paberil avalduse võib anda rühma. Avalduse blankett digitaalselt või paberkandjal esitamiseks.