Keskkonnaprojektid

Meie lasteaed on juba alates 2012. a. kirjutanud projekte SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele,  et  mitmekesistada lasteaia õppekavas ettenähtud teemade läbiviimist ning selle kaudu populariseerida kogemusõpet. Tegevused võimaldavad ning toetavad õppekava valdkonna “Mina ja keskkond” eesmärkide saavutamist. Iga projektiga lisandub juurde uusi õues- ja avastusõppe meetodeid ning võimalusi, otsime juurde uusi koostööpartnereid.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse programmi projektid:

 • 2012/13 õ-a. projekt   “Keskkonnateemaliste õppekäikude korraldamine lasteaialastele erinevatel aastaaegadel
 • 2013/14õ-a. projekt  “Keskkonnakasvatus kui väärtuste kujundaja”
 • 2014/15 õ-a. projekt “Loomad läbi lapse silmade”
 • 2015/16 õ-a. projekt   Kostivere Lasteaia laste õppeprogrammid looduskeskustes 2015/2016 õppeaastal
 • 2016/17 õ-a. projekt ” Mida puud meile räägivad”
 • 2017/18 õ-a. projekt “Elu vees ja vee ääres?”
 • 2018/19 õ-a. projekt “Kostivere Lasteaia laste õppeprogrammid looduskeskustes 2018/2019 õppeaastal “
 • 2019/20 õ-a. projekt “Kostivere Lasteaia koolieelikute õppeprogrammid looduskeskustes 2019/2020 õppeaastal”
 • 2020/21 õ-a projekt “Avastusretk looduse igapäevaellu”
 • 2021/22 õ-a projekt “Kostivere Lasteaia koolieelikute õppeprogrammid looduskeskustes 2021/2022 õppeaastal”
 • 2022/23 õ-a projekt “Kostivere Lasteaia koolieelikute õppeprogrammid looduskeskustes 2022/2023 õppeaastal”