Päevakava

Sõimerühmad (1,5-3 eluaastat)

7.00-8.30   Mäng, vaba tegevus
8.30-9.00   Hommikusöök
9.00-12.00 Lõimitud õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas ja õues
12.00-12.30 Lõunasöök, rahulik tegevus
12.30-15.00 Lõunauinak
15.30-16.00 Õhtuoode
16.00-18.30 Mäng, vaba tegevus

Aiarühmad (3-6 eluaastat)

7.00-8.30   Mäng, vaba tegevus
8.30-9.00   Hommikusöök
9.00-12.00 Lõimitud õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas ja õues
12.00-13.00 Lõunasöök, rahulik tegevus
13.00-15.00 Puhkeaeg
15.00-15.45   Lõimitud õppe- ja kasvatustegevused, mäng, individuaalne töö
15.45-16.15 Õhtuoode
16.15-18.30 Mäng, vaba tegevus

Koolieelikud (6-7 eluaastat)

7.00-8.30   Mäng, vaba tegevus
8.30-9.00   Hommikusöök
9.00-12.00 Lõimitud õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas ja õues
12.00-13.00 Lõunasöök, rahulik tegevus
13.00-14.20 Puhkeaeg
14.35-15.45   Lõimitud õppe- ja kasvatustegevused, mäng, individuaalne töö
15.45-16.15 Õhtuoode
16.15-18.30 Mäng, vaba tegevus