Lasteaiast

(Ira Lember)

On üks koht, kus igav ei hakka.
On üks koht, kus mängud ei lakka,
ainult voodis ollakse vakka.
Siin ei tuntagi üksindust.
Siin on sõprus ja siin on lust!
Tule, lasteaed ootab sind just!

Lasteaia tutvustus
Kostivere alevikus asutati esimene lasteaed 1951. aasta  augustis. Praegune lasteaed asub Kostivere mõisa ja selle kauni pargi vahetus läheduses.
Lasteaias on 8 rühma, neist 5 aiarühma, 1 liitrühm ja 2 sõimerühma.

Lasteaia missioon: Oleme turvalist päevahoidu ja kaasaegset ning kvaliteetset alusharidust pakkuv perekonda toetav haridusasutus.
Lasteaia visioon: Kostivere Lasteaed on kodukandis turvalise, keskkonnasõbraliku ning kaasaegse sise- ja väliskeskkonnaga kasvukeskkond kus lapsed on rõõmsad ja lapsevanemad aktiivsed koostööpartnerid.
Tunnuslause: Laste rõõm ja mängulust on meid kõiki saatmas just.

Põhiväärtused
Tervis
Oleme lastele eeskujuks tervislike eluviiside kujundamisel.
Oleme positiivsed ja optimistlikud.

Üksteise toetamine ja abivalmidus
Oskame ja tahame kuulata, märkame ja teeme oma otsuse.
Oleme oma heatahtlikkuse ja tasakaalukusega teistele eeskujuks.
Oleme südamlikud, tolerantsed ja heasoovlikud.

Avatus
Oleme avatud koostööle, uutele ideedele ja teadmistele.
Teeme koostööd erinevate huvigruppidega.

Lojaalsus ja usaldusväärsus
Peame lugu oma lasteaiast ja oleme oma lasteaia hea maine kujundajad.