Personal

direktor Kaili Raamat
õppealajuhataja Jana Aasla
majandusjuhataja Anne Ojala
tervishoiutöötajaAnna- Liis Kaasik
sekretärKersti Oja
logopeedEike Betlem
eripedagoogEne Romm
muusikaõpetajaKadri Toomeste
liikumisõpetajaMaire Ruus
rühmaõpetajadAngelika Anderson
Virge Baar
Jaanika Jõe
Eveli Kalev
Airi Kruusamägi
Kaire Käärik
Hegne Lend
Meeli Lõiv
Anneli Ottep
Kaire Keerberg
Iris Reap
Tiina Rähn
Anu Saaremäe
Krista Jürgens
Kersti Kärvet
assistendidÄlian Käärik
Sirje Eharand
Aimi King
Kaisi Kell
õpetaja abidRuta Kuusk
Kelli Maiste
Maire Palm-Vonk
Kadri Sikka
Caroly Talve
Kertu Aruvel
kokkTiiu Tarvo
abitööline Lia Männik
koristajaRegina Lomp
majahoidjaKoit Männik