Personal

direktor Kaili Raamat
õppealajuhataja Jana Aasla
majandusjuhataja Heli Läns
tervishoiutöötajaAnna- Liis Kaasik
sekretärAnne Ojala
logopeedEike Betlem
eripedagoogEne Romm
muusikaõpetajaKadri Toomeste
liikumisõpetajaMaire Ruus
rühmaõpetajadAngelika Anderson
Virge Baar
Jaanika Jõe
Eveli Kalev
Airi Kruusamägi
Kaire Käärik
Hegne Lend
Meeli Lõiv
Anneli Ottep
Sirle Pall
Iris Reap
Tiina Rähn
Anu Saaremäe
Krista Jürgens
Kersti Kärvet
assistendidHeli Kahu
Helen Schmidt
Sirje Eharand
Aimi King
Kaisi Kell
õpetaja abidRuta Kuusk
Kelli Maiste
Maire Palm-Vonk
Kadri Sikka
Caroly Talve
Älian Käärik
kokkTiiu Tarvo
abitööline Lia Männik
koristajaRegina Lomp
majahoidjaKoit Männik