Kalev

Aprillis algab 2024/2025 õppeaastaks lasteaedade rühmade komplekteerimine

Jõelähtme valla lasteasutustesse on õigus saada lasteaiakoht lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri järgi Jõelähtme vald. Valla kolmel lasteaial (Loo Lasteaed Pääsupesa, Kostivere Lasteaed, Lasteaed Neeme Mudila) on ühtseks teeninduspiirkonnaks Jõelähtme vald. Jõelähtme vallavalitsus on liitunud haridusteenuste haldamise infosüsteemiga ARNO, kuhu lapsevanem […]

Aprillis algab 2024/2025 õppeaastaks lasteaedade rühmade komplekteerimine Read More »

Haridusasutused alustavad võrgustikuülese tugiteenuste osutamise mudeli testimisega

Projekti „Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks“ ettevalmistav periood on lõppenud ning jõudnud piloteerimise etappi.  Projektis osalevad 6 Ida-Harju omavalitsust, arendades koostöös teenuste rakendamise mudelit, mis aitab ennetada koolist väljalangevuse riski läbi varajase märkamise, sekkumise ning valdkondadeülese koostöö. Projekti eesmärk on suurema tähelepanu pööramine nendele lastele, kes erinevatel

Haridusasutused alustavad võrgustikuülese tugiteenuste osutamise mudeli testimisega Read More »

1. septembrist 2023 muutus Jõelähtme vallas lasteaedade lahtiolekuaeg

Lasteaiad  (Lasteaed Neeme Mudila, Kostivere Lasteaed, Loo Lasteaed Pääsupesa) on avatud tööpäevadel 07.00 – 18.30. Jõelähtme Vallavalitsuse 29.06.2023 korraldus nr 572 “Jõelähtme valla koolieelsete lasteasutuste lahtiolekuaegade kinnitamine 2023/2024 õppeaastaks” Igal lasteaial on avatud ka valverühmad vastavalt vajadusele, vt. lasteaia kodulehelt.

1. septembrist 2023 muutus Jõelähtme vallas lasteaedade lahtiolekuaeg Read More »

Algas lasteaedade rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks

Aprillis algab lasteaedade rühmade komplekteerimine. Jõelähtme valla lasteasutustesse on õigus saada lasteaiakoht lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri järgi Jõelähtme vald. Valla kolmel lasteaial (Loo Lasteaed Pääsupesa, Kostivere Lasteaed, Lasteaed Neeme Mudila) on ühtseks teeninduspiirkonnaks Jõelähtme vald. Jõelähtme vallavalitsus on liitunud haridusteenuste

Algas lasteaedade rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks Read More »

Algab lasteaedade rühmade komplekteerimine

Aprillis algab lasteaedade rühmade komplekteerimine. Jõelähtme valla lasteasutustesse on õigus saada lasteaiakoht lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri järgi Jõelähtme vald. Valla kolmel lasteaial (Loo Lasteaed Pääsupesa, Kostivere Lasteaed, Lasteaed Neeme Mudila) on ühtseks teeninduspiirkonnaks Jõelähtme vald. Jõelähtme vallavalitsus on liitunud haridusteenuste

Algab lasteaedade rühmade komplekteerimine Read More »

Jõelähtme valla registris olevatele peredele lasteaia kohatasu vabastus

Toetamaks Jõelähtme vallas elavate ja ennast hiljemalt 1. jaanuariks valda elama registreerunud lasteaiaealiste lastega peresid, rakendub alates 1. jaanuarist 2022 munitsipaallasteaia kohatasu vabastus. Kohatasust vabastatakse tingimusel, et lapse ja vanema(te) elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on jooksva aasta 1. jaanuarist katkematult Jõelähtme vald. Jõelähtme valla lasteaedades käivate laste peredele rakendub kohatasu vabastus automaatselt. Lapsevanema(te)le, kelle enda

Jõelähtme valla registris olevatele peredele lasteaia kohatasu vabastus Read More »

Jõelähtme vald liitub ARNO süsteemiga

ARNO on haridusteenuste haldamise infosüsteem kohalikule omavalitsusele ning selle eesmärk on lihtsustada omavalitsuse ametniku ning haridusasutuse esindaja tööd andmete haldamisel ja suurendada läbipaistvust lapsevanematele. Arno on mõeldud KOV’ile kohustuseks olevate ülesannete täitmiseks, koolidele ja lasteaedadele (k.a eraasutused) haridusteenuste haldamise töökeskkonnaks, huvikoolidele huvitegevuste haldamise ja arveldamise töökeskkonnaks ja lapsevanematele haridusteenuste iseteeninduskeskkonnaks. Jõelähtme vallas pole seni ühtset

Jõelähtme vald liitub ARNO süsteemiga Read More »