Aprillis algab 2024/2025 õppeaastaks lasteaedade rühmade komplekteerimine

Jõelähtme valla lasteasutustesse on õigus saada lasteaiakoht lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri järgi Jõelähtme vald.


Valla kolmel lasteaial (Loo Lasteaed Pääsupesa, Kostivere Lasteaed, Lasteaed Neeme Mudila) on ühtseks teeninduspiirkonnaks Jõelähtme vald.

Jõelähtme vallavalitsus on liitunud haridusteenuste haldamise infosüsteemiga ARNO, kuhu lapsevanem saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID vahendusel. Kõigil lastevanematel on soovitav ARNO süsteemi sisse logida ning enda ja oma lapse andmed üle kontrollida. Süsteemis saab lapsevanem ise avaldust muuta, tagasi võtta ja koha kasutamist lõpetada.


Tuletame meelde, et kohad komplekteeritakse just süsteemis esitatud taotluse ning seal märgitud koha kasutamise algusaja järgi. Oluline on ka kehtiva e-posti aadressi ning telefoni olemasolu.

Aprilli teisel ja kolmandal nädalal komplekteeritakse lasteaedade rühmad ARNO süsteemis olevate andmete ja järjekorra alusel. Teade lasteaiakoha pakkumise kohta edastatakse automaatselt ka lapsevanema e-postile. Lapsevanemal on vajalik lasteaiakoha pakkumine ARNO süsteemis kinnitada või tagasi lükata 14 päeva jooksul.


Lisainfo:

Carmen Viherpuu, haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja

carmen.viherpuu@joelahtme.ee / 605 4867