Loo Lasteaed pakub sõimerühma kohti

Loo Lasteaed Pääsupesa juurde valmib uus moodulmaja kahele sõimerühmale. Moodulmaja avatakse 8. jaanuaril 2024. Avatavad rühmad on mõeldud 1,5-3 aastastele sõimeealistele lastele. Kohtade pakkumine toimub ARNO e-keskkonna kaudu alates 8. novembrist. Kohapakkumine kehtib 7 päeva! Pärast koha kinnitamist ARNO-s võtab lasteaed Teiega ühendust edasise korralduse osas.