Jõelähtme vald liitub ARNO süsteemiga

ARNO on haridusteenuste haldamise infosüsteem kohalikule omavalitsusele ning selle eesmärk on lihtsustada omavalitsuse ametniku ning haridusasutuse esindaja tööd andmete haldamisel ja suurendada läbipaistvust lapsevanematele.

Arno on mõeldud KOV’ile kohustuseks olevate ülesannete täitmiseks, koolidele ja lasteaedadele (k.a eraasutused) haridusteenuste haldamise töökeskkonnaks, huvikoolidele huvitegevuste haldamise ja arveldamise töökeskkonnaks ja lapsevanematele haridusteenuste iseteeninduskeskkonnaks.

Jõelähtme vallas pole seni ühtset süsteemi haridusteenuste haldamiseks olnud. Iga haridusasutus toimetab erinevate avalduste ja taotlustega ise.

Vastav määrus ehk „Jõelähtme valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus“ kinnitati 23. novembril toimunud vallavolikogu istungil.

Jõelähtme vallas võetakse ARNO süsteemis esimesena kasutusele lasteaedade moodul, kuhu koondame esimese asjana lasteaia järjekorra. Läbi infosüsteemi hakkab lapsevanem esitama lapse kohataotlusi lasteasutusse, saab oma laste taotlusi vaadata ja muuta, saab teavituse, kui tema lapsele tehakse kohapakkumine. Läbi selle infosüsteemi toimub kohapakkumiste kinnitamine või sellest loobumine, saab näha lapse kohaga seotud andmeid (millal alustas, millal lõpetab), saab teha lasteasutusest lahkumise taotluse.

Registrile on juurdepääs igal inimesel aadressilt arno.joelahtme.ee. Keskkonda sisse logimine toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.

1. detsembrist algas vajalike andmete (Eesti Hariduse Infosüsteemist laste andmete ja lasteaia järjekorra andmete) ülekandmine ARNO keskkonda.

Alates 1. jaanuarist 2022 on lasteaia kohataotlusi võimalik esitada juba läbi ARNO keskkonna. Sellest hetkest koonduvad kõikide valla lasteaedade (Loo Lasteaed Pääsupesa, Kostivere Lasteaed, Lasteaed Neeme Mudila) järjekorrad turvaliselt ühte kohta ja vanemal on ülevaade lapsele lasteaiakoha saamisest.