Päevakava

7.00 – 8.30 Laste vastuvõtmine, vaba hommikune tegevus

8.30 – 9.00 HOMMIKUSÖÖK

9.00 – 11.45 (12.10; 12.30) Õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas ning õues

11.45 – 13.00 LÕUNASÖÖK

* 11.45 – 12.15 Sõimerühmad

* 12.10 – 12.40 3-6 aastased lapsed

* 12.30 – 13.00 Koolieelikud

12.30 – 15.00 PUHKEAEG vastavalt vanuserühmale

15.00 – 15.45 Ärkamine

15.45 – 16.15 ÕHTUOODE

16.15 – 18.00 Mängud toas või õues, individuaalsed tegevused, laste koju minek

18.00 – 19.00 Valverühm

Liitrühmade päevakava planeerimisel arvestatakse laste keskmist vanust ja individuaalseid vajadusi.