Robootika

Teisipäeviti 1 grupp algusega 10.20. ja neljapäeviti algusega 9.00, juhendaja Brigid-Ly Palkman

Robootika arendab lapses insenerioskusi, matemaatilist mõtlemist, loovust ja probleemide lahendamise oskust. Robotid on üha enam meie majapidamistes ning varajased teadmised tulevad kasuks tehnoloogia suunas liikuvas maailmas.

Tunnis:

  • ehitame roboteid;
  • läbime erinevaid takistusradasid;
  • paneme robotid tantsima ja kaunistame vastavalt tantsuvõistlusele;
  • kasutame roboteid õpieesmärgil mänguvahendina; 
  • edastame robotitega teateid ja täidame edastatud ülesandeid.

Tund toimub üks kord nädalas ja kestab 35 minutit.

Kuutasu on 25 eurot, õppemaksust saab tulumaksu tagasi. Pikema haigusperioodi ajal tehakse tasaarveldus, kui kuu lõpus annab lapsevanem oma lapse puudumisest teada, kirjutades vastavasisulise kirja. https://raekool.ee/kontakt/