Lasteaiatasu

Toiduraha suurust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.

Toidupäeva maksiummääraks on alates 1.04.2022 a 3.00 eurot.

Tegelik toidupäeva maksumus on igal kuul erinev, sest toidupäeva tasu sõltub reaalsest kulust. Reaalset kulu saab jälgida, kui raamatupidamise poolt saadetud arvel jagada tasumisele kuuluv summa lasteaias käidud päevade arvuga kuus.Vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda vabastust kohamaksust ja/või toidurahast esitades  vastavasisulise avalduse Jõelähtme vallavalitsuse sotsiaalosakonda.

Lasteaiatasu koosneb kohatasust ja toidurahast. Alates 01.01.2022 on kohatasust vabastatud lapsevanem juhul kui lapse ja tema vanema(te) elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on jooksva aasta 1. jaanuarist ja katkematult Jõelähtme vald.

Lasteaias käimise eest tuleb maksta toiduraha ja olenevalt registri andmetest kohatasu kui kohatasu vabastust ei rakendata. Arve esitatakse Jõelähtme VV poolt ja kuulub tasumisele järgneva kuu 20.kuupäevaks.

Kohatasu on kohustatud maksma lapsevanem, kelle enda ja kelle lapse elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel ei ole jooksva aasta 1. jaanuarist Jõelähtme vald.

Kohamaks kalendrikuus  lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht ei ole Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald, on  20% miinimumtöötasust.

Kohamaksu suuruse määrab kohalik omavalitus (Jõelähtme Vallavolikogu määrus nr.5 – jõustus 01.01.2022). Kohamaks on kuupõhine ja seda tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest 11 kuud. Kohamaksu ei maksta perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud (juuli). Kohatasu makstakse kuupõhisena, toiduraha kohal käidud päevade eest. Tulumaksutagastust saab arveid maksnud inimene  vaid kohatasu eest.

Lapsevanema(te)le, kelle enda ja lapse elukohaks Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Jõelähtme vald peale 1. jaanuari, rakendub kohatasu vabastus järgmise aasta 1. jaanuarist, kui lapse ja vanema(te) elukohaks Eesti Rahvastikuregistri andmetel on endiselt Jõelähtme vald.