Lasteaiapsühholoog

Saale Kibin e-post: saalekibin@gmail.com

Lasteaiapsühholoogi töö eesmärk on suurendada laste heaolu läbi lapse arengu toetamise. Väiksemaid või suuremaid muresid võib lasteaiaealistel lastel esineda tundeelus, kaaslastega suhtlemisel, õppimisel ja õppes osalemisel. Psühholoogi ülesanne on võimalikult vara toetada last nendes valdkondades, kus abi on kõige rohkem vaja. Selleks teeb ta koostööd lapsevanemate, lasteaia õpetajatega ja vajadusel teiste vaimse tervise ja heaolu spetsialistidega.

Psühholoog töötab nii eesti kui vene keeles. Töötades lastega integreerib Saale verbaalset lähenemist erinevate loovteraapiate meetodite ja tehnikatega (visuaalkunst, liivateraapia, muinasjutud).
Teenust rahastab kohalik omavalitsus.
Teenust osutab MTÜ Perede ja laste Nõuandekeskus. www.perenou.ee (pereteraapia, kunstiteraapia, perelepitus, psühholoog, lapsevanemate koolitused, vanemate tugigrupid).

Psühholoog Saale töötab 2021/2022 õppeaasta I poolaastal lasteaias kolmapäeviti ja pealelõunasel ajal.

15., 22. September                  6., 13. Oktoober

3., 10. November;                    1., 8. Detsember

II poolaastal töötab Saale endiselt kolmapäeviti pealelõunasel ajal.

Jaanuar – 12., 19. Veebruar – 2., 9.

Märts – 2., 9. Aprill – 6., 13.

Mai – 4., 11.

Juhul, kui psühholoogi juurde soovib aega lapsevanem, on vajalik eelnev e- kirja teel kokkulepe.

Vaata ka siia!