Lasteaeda vastuvõtmine ja väljaarvamine

Kuidas pääseb laps lasteaeda?

Lasteaia kohataotlused esitatakse alates jaanuarist 2022 haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.
Teated vanematele edastatakse vanema poolt ARNOs märgitud e-posti aadressile.

Vastuvõtuks tuleb ARNO keskkonnas esitada lasteaiakoha taotlus.

Lasteaiajärjekord avalikus vaates on leitav SIIT, mida uuendatakse 1 kord kuus.

Lasteasutuste vabade kohtade ja rühmade komplekteerimine algab uueks õppeaastaks e-keskkonnas ARNO 1. aprillist. Vanematele saadetakse elektroonne teatis koha saamise kohta lasteasutuses e-keskkonnas ARNO olevatele kontaktidele hiljemalt 10. maiks.

Vaata lähemalt ka : Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem ARNO keskkonnas lasteaiast lahkumise taotluse.