Õppetegevuse korraldus

Lasteaed on avatud aastaringselt, välja arvatud suveperioodil neli nädalat (kollektiivpuhkus).

Õppe- ja kasvatustegevus on korraldatud õppeaastati – 1.septembrist ning kuni 31.augustini.

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel toimub tegevuste kavandamine 01. septembrist kuni 31. maini. Nädala- või kuuplaani koostatakse 15. septembrist kuni 15 maini.

Koolivaheaegadel planeeritakse nädalakavas õpitu kordamist, kinnistatakse omandatud teadmisi ja kogemusi erinevates mängulistes tegevustes.

Rühma nädala- ja kuuplaanid ning tegevuste kirjeldused on nähtavad lapsevanemale  veebikeskkonnas https://eliis.eu/

Suvisel perioodil, 01. juuni- 31. august, lasteaias tegevusi ei kavandata. Toimub eelnevate teadmiste kordamine mängus ja õuetegevustes, mis kajastuvad õppekasvatustegevuste päevikus (ELIIS). Lähtuvalt vajadustest töötavad valverühmad.