Tugiteenused

Eripedagoog

Lasteaia eripdagoogi töö eesmärk on toetada koolieelses eas laste arengut. Eripedagoog kirjeldab ja analüüsib koos õpetaja ja lapsevanemaga lapse arengulist edasijõudmist ja aitab leida leida igale lapsele sobivad mängu- ja õpetamismeetodid.

Eripedagoog: Ene Romm e-post: ener55@hot.ee
Kokkusaamised ja nõustamine eelneval kokkuleppel.

Logopeed

Lasteaias töötava logopeedi eesmärgiks on arendada ja parandada laste suulise kõne loomise ja mõistmise oskust. Logopeedilist abi vajavad lapsed saavad individuaalselt kõneravitunde1 kord nädalas esmaspäeviti.

Logopeed: Eike Betlem e-post: eike@kostilaps.ee
Kokkusaamised ja nõustamine eelneval kokkuleppel.

Psühholoog

Lasteaias töötavate psühholoogide töö eesmärgiks on laste arengu- ning psühholoogilise heaolu toetamine.
Selleks töötavad psühholoogid Helle Niit ja Külliki Rannu laste, lapsevanemate ja õpetajatega.

Hea lapsevanem, kui soovite psühholoogidega vestelda siis broneerige palun eelnevalt aeg telefoni ja/või e-kirja teel. 

Helle Niit  +372 517 3141 või e- post: helle.niit@gmail.com
Külliki Rannu +372 565 62328 või e- post: kylliki.rannu@gmail.com
Teenust rahastab kohalik omavalitsus ja osutab MTÜ Perede ja laste Nõuandekeskus. www.perenou.ee.