Personal

direktor Kaili Raamat
õppealajuhataja Jana Aasla
majandusjuhataja Heli Läns
tervishoiutöötajaAivi Sagur
sekretärAnne Ojala
logopeedEike Betlem
eripedagoogEne Romm
muusikaõpetajakoht täitmata
liikumisõpetajaMaire Ruus
rühmaõpetajadAngelika Anderson
Virge Baar
Jaanika Jõe
Eveli Kalev
Airi Kruusamägi
Kaire Käärik
Hegne Lend
Meeli Lõiv
Anneli Ottep
Sirle Pall
Iris Reap
Tiina Rähn
Anu Saaremäe
Margot Saarmets
Sirely Kasela
Karin Uuselu
assistendidHeli Kahu
Helen Schmidt
õpetaja abidSirje Eharand
Aimi King
Ruta Kuusk
Kelli Maiste
Maire Palm-Vonk
Kadri Sikka
Caroly Talve
kokkTiiu Tarvo
abitööline Lia Männik
koristajaRegina Lomp
majahoidjaKoit Männik