Õppetegevus

Kostivere Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja eakohast alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.
Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.
 2021/2022 õ/a prioriteetsed teemad:
 „RAAMAT ON HEA JA TARK SÕBER“
„TERVISLIKULT LOODUSEGA KOOS, AVASTAN JA MÄNGE LOON”

Üldeesmärk :
  – Laps omandab uusi teadmisi ja kogemusi eluliste tegevuste kaudu, olles ettevõtlik ja aktiivne.

Meie lasteaia lastel on sellel õppeaastal suurepärane võimalus KIKi poolt rahastatud projekti “Kostivere Lasteaia koolieelikute õppeprogrammid looduskeskustes 2021/2022 õppeaastal” ,toel osaleda mitmetel väljasõitudel.